Nettavisen.no

Kontakt oss 468 30 050
(Colourbox)

Er ditt vann farlig?

Reisetips med annonselenker

Det råeste hotellsalget akkurat nå

Oddsen med annonselenker

18-åringen forbløffet Tippeliga-eksperten: - Har vært enorm

Mange norske vannverk får strykkarakter. Sjekk hvilke her!

Mattilsynet har undersøkt vannkvaliteten og rutinene ved 357 norske vannverk. Resultatene er nedslående: Hele 1,5 millioner nordmenn får drikkevann som kan inneholde farlige parasitter

Her er de alvorligste avvikene som er avdekket:

64 vannverk manglet godkjenning.
29 vannverk manglet to hygieniske barrierer.
280 vannverk hadde mangler ved internkontrollsystemet.
73 vannverk manglet skriftlig beredskapsplan.
61 vannverk oppfylte ikke gjeldende kvalitetskrav til drikkevann.
196 vannverk desinfiserte ikke etter reparasjoner på ledningsnettet.
89 vannverk hadde ikke sikringstiltak mot innsug/ tilbakeslag på ledningsnettet.

Hele 202 av de 357 vannverkene fikk varsel om vedtak om utbedring av feil og mangler. Det ble gjort ett vedtak om tvangsmulkt, samt to vedtak om stengning av deler av vannverk.

Til høyre i saken finner du lista over vannverkene hvor smittefaren er størst.

- Betydelig smitterisiko
Mattilsynet liker dårlig resultatene fra undersøkelsen.

- Det er ikke tilfredsstillende at Mattilsynet avdekket 943 avvik hos 202 vannverk. Det er videre bekymringsfullt at det er så vidt mange forskriftsbrudd hos vannverk som har godkjenning, sier Anders Prestegarden i Mattilsynet.

Han påpeker at de fleste forskriftsbruddene ikke var så alvorlig at det er helserisiko ved å drikke av vannet. Men likevel; særlig 29 av vannverkene skiller seg ut.

Disse manglet nemlig såkalte hygieniske barrierer, som skal motvirke at smittestoffer og andre helsefarlige stoffer skal komme ut i drikkevannet og til forbrukerne. Kravet er at vannverkene har to slike barrierer.

- Anlegg som mangler to hygieniske barrierer driver klart i strid med regelverket. Dette må karakteriseres som et meget alvorlig forskriftsbrudd. Risiko for vannbåren smitte kan, alt etter driftsforholdene ved vannverket, være betydelig ved slike anlegg, påpekes det i rapporten.

Mangler godkjenning
Undersøkelsen slår også fast at så mange som 46 prosent av drikkevannsanleggene mangler godkjenning.

- Mattilsynet fordrer at alle drikkevannsforsyninger som er i drift skal ha godkjenning. Vannverkseierne må ta sitt ansvar og sørge for at drikkevannsforsyningene oppfyller regelverkets minimumskrav. Forbrukerne har krav på trygt og godt drikkevann, sier Anders Prestegarden, regiondirektør på Mattilsynets regionkontor i Hedmark og Oppland.

I rapporten påpekes det at vannverk kan drive på en god måte selv om de mangler den formelle godkjenningen av ulike årsaker.

- Men risikoen for alvorlige konsekvenser ved uønskede hendesler er blitt vurdert som stor ved slike anlegg, skriver Mattilsynet.

De som mangler godkjenning er blant annet vannverkene i lista under, men det er også vannverk som mangler tilfredsstillende internkontrollsystem, ikke utfører prøvetaking og analyser slik forskriftene krever samt at mange anlegg mangler en beredskapsplan.

Diskuter saken i kommentarfeltet under!

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

BIDRA I DISKUSJONEN

Gunnar Stavrum Her vil vi gjerne vite hva du mener om denne saken. Vi ønsker at du er registrert, fordi det gjør argumentene og synspunktene mer interessante. Dersom du har spesielle grunner til å kommentere uregistrert, kan du sende innlegget hit og begrunne hvorfor. I unntaktstilfeller vil vi publisere innlegg fra uregistrerte debattdeltakere etter redaksjonell redigering. Vær saklig og respektfull! Send en mail til moderering@nettavisen.no hvis du har innspill til moderatorene.
Gunnar Stavrum, sjefredaktør

comments powered by Disqus